Algemene voorwaarden van Ifolor AG, Kreuzlingen, Zwitserland

Voor klanten in de Europese Unie

Beste klant, het ifolor-team is verheugd dat u uw foto's aan ons toevertrouwt. Uw tevredenheid is onze topprioriteit. Als u vragen of suggesties heeft of indien er iets verkeerd is gegaan met uw bestelling, twijfel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice op service@ifolor.be. U kunt ook hulp krijgen in de FAQ-sectie.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al uw bestellingen

Lees zorgvuldig de volgende algemene voorwaarden, omdat ze van toepassing zijn op al uw bestellingen. Door het versturen van een bestelling in onze applicatie of via onze website en het vakje “Ik accepteer” (of vergelijkbaar) aan te vinken, gaat de klant akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

2. Gebruik van gegevens

Informatie over de aard en het doel van het verwerken van klantgegevens door ifolor staat vermeld in ons huidige privacybeleid. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat de klant ook akkoord met het gebruik van hun klantgegevens door ifolor, waaronder het gebruik van cookies en analytisch volgen. Beeldbestanden van klanten worden uitsluitend gebruikt om de bestelde producten te produceren en worden automatisch na voltooiing verwijderd (uiterlijk na 30 dagen).

3. Productaanbod en -prijzen

Ons productaanbod wordt continu aangepast door technische ontwikkelingen. De prijzen en verzendkosten kunnen van tijd tot tijd veranderen. Het huidige productaanbod en de prijzen kunnen op onze website www.ifolor.be worden bekeken. Kortingen, aanbiedingen, afzonderlijke overeenkomsten en andere speciale acties kunnen invloed hebben op de prijzen. Alle prijzen bevatten het geldende btw-tarief. Ifolor behoudt het recht op het wijzigen van de prijzen en verzendkosten.

4. Bestelproces

Een klantbestelling is bindend na het versturen van de bestelling naar ifolor door te drukken op de toepasselijke knop (“Kopen”, “Verzenden” of vergelijkbaar) en door het voltooien van het betaalproces. We bevestigen de bestelling onmiddellijk via het e-mailadres dat is opgegeven door de klant. We adviseren klanten om de e-mailbevestiging te bewaren als bestelbewijs.

Bestellingen kunnen na verzending niet worden gewijzigd of verwijderd.

Klanten moeten erop letten dat de beeldverhoudingen van de foto's worden bepaald door de afmetingen van het product (sjabloon) of de afmetingen van hun bestand (digitale afdrukken). Het gekozen formaat bepaalt de hoogte van het product en de breedte is afhankelijk van de geleverde beeldafmeting (met beperking zoals gespecificeerd in de productbeschrijvingen).

De productie van Ifolor is uiterst professioneel geautomatiseerd om een consistente kwaliteit en snelle levering te garanderen. Als gevolg hiervan kunnen producten op verschillende tijden worden voltooid en verzonden vanaf diverse productlijnen. Indien een enkele bestelling door ifolor wordt onderverdeeld in meerdere leveringen, hoeft de klant slechts één keer de verzendkosten te betalen.

Ifolor behoudt zich het recht voor om geen producten te produceren die illegale content bevatten. Hierbij wordt de wetgeving van Finland of het toepasselijke EU-land gevolgd.

5. Retouren

We bieden onze klanten 14 dagen recht op retour indien de producten beschadigd of defect zijn. Ze komen hierbij zonder extra kosten in aanmerking voor een vervangend product. Dit retourrecht beperkt of vervangt niet de consumentenrechten volgens de Finse of geldende wetgeving.

Retouradres:
Ifolor
Postannahmestelle
78460 Konstanz
Germany

6. Verzending

We streven ernaar om het product bij de klant te leveren op het in de bestelling vermelde leveringsadres. De levertijd bedraagt zo'n 3-4 dagen na afronding van de productie, maar exacte data kunnen niet worden gegarandeerd. Voor zover toegestaan door de wet zal ifolor niet aansprakelijk zijn tegenover klanten voor verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schades die voortkomen uit een (te) late levering.

7. Betaling

We bieden betaling via credit- of debitcard. Een besteloverzicht en -bevestiging worden in elektronische vorm via e-mail aangeboden. In geval van annuleringen en terugboekingen heeft ifolor recht op, voor zover toegestaan door de wet, terugbetaling van de bijbehorende kosten en verwerkingskosten van de bank.

8. Garantie

Ifolor garandeert dat klantbestellingen met zorg worden uitgevoerd en met een hoge kwaliteitswaarborging. De klant heeft bij een technisch defect recht op een vervangend product. We vragen klanten om begrip dat fouten die zijn ontstaan door klanten zelf, zoals fouten by het typen, onvoldoende beeldkwaliteit, een onjuiste bestelhoeveelheid of het veronachtzamen van de waarschuwingen op de bestelsoftware van ifolor voor mogelijke kwaliteitsproblemen niet kunnen worden geaccepteerd als garantieklachten.

Klachten/geschillenbeslechting
De Commissie van de EU heeft een internetplatform voor het online beslechten van geschillen (‘ODR-platform’) tussen ondernemingen en consumenten ingericht. Het ODR-platform is bereikbaar op https://ec.europa.eu/odr/.

Wij zijn echter niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure en zijn daartoe ook niet verplicht. Als u daarom niet tevreden bent over een van onze aanbiedingen, dan kunt u altijd via service@ifolor.be contact met ons opnemen.

9. Aansprakelijkheid

Klanten zijn volgens de bepalingen omtrent consumentenbescherming altijd gerechtigd om terugbetaling te ontvangen voor defecte producten.

Ifolor is op grond van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, alsmede gegarandeerde kenmerken volgens de wet productaansprakelijkheid. Hetzelfde is van toepassing op persoonlijk letsel. Daarnaast volgen we de volgende richtlijnen:

  • Bij een vertraagde levering blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot 10% van het bestelbedrag (inclusief btw).

  • Ifolor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schades aan de digitale beeldbestanden of kosten die hiermee verband houden, zoals kosten voor de gegevensoverdracht. We raden de klant aan om altijd een back-upkopie van het verstuurde materiaal achter te houden.

10. Software

Alle door ifolor geleverde software, zoals mobiele toepassingen en Designer-software, is het eigendom van Ifolor AG of zijn leveranciers en wordt beschermd door het auteursrecht. Klanten ontvangen een niet-exclusieve licentie om deze software te gebruiken en downloaden in verband met bestellingen bij ifolor. Ander commercieel en niet-commercieel gebruik is verboden. Een volledige of gedeeltelijke download van niet-expliciet gratis te downloaden content op de website of software is zonder de uitdrukkelijke toestemming van ifolor niet toegestaan. Alle logo's, bedrijfsnamen, afbeeldingen etc. zijn juridisch beschermd.

Ifolor heeft geen enkele verplichting om de broncodes van software te openbaren. Reverse-engineering/decoderen van de software/broncode is verboden.

11. Rechten van derde partijen

Klanten zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ze de toepasselijke rechten hebben voor de content die ze versturen, waaronder auteurs-, handels- en persoonlijke rechten. Indien derde partijen claims indienen tegen ifolor voor inbreuk op dergelijke rechten, is de klant vereist deze middelen te verdedigen en de kosten te aanvaarden voor het aanvechten van dergelijke claims en de kosten van ifolor te vergoeden.

12. Toepasselijke wetgeving, rechtsgebied en scheidbaarheid

Het bestaande contract tussen de klant en ifolor valt onder de wetten van België, uitgezonderd CISG.

Jurisdictie van alle geschillen is gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

Indien een of meer bepalingen in dit contract of deel van de bepaling(en) ongeldig of niet-afdwingbaar is/zijn, zal de geldigheid van de overgebleven bepaling of deel van de overgebleven bepalingen van deze algemene voorwaarden niet worden beïnvloed.

In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt een wettelijk toegestane richtlijn geacht als overeengekomen, wat zoveel mogelijk correspondeert met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. Hetzelfde is van toepassing op omissies en mazen (in de wet).

Kreuzlingen, mei 2018