Afdruk

Ifolor GmbH
Reichenaustraße 19a
78467 Konstanz
Duitsland

E-Mail: service@ifolor.be

Managing Director: Matthias Herkert
Handelsregister: plaatselijke rechtbank van Freiburg | HRB 380940
Btw-nummer: DE142313344

Picture Credits: © Ifolor AG; © Fotolia; © iStock; © Shutterstock

Bankgegevens voor bankoverschrijvingen:

IBAN: DE43660100750507505754
BIC: PBNKDEFFXXX

Klantenservice:

E-Mail: service@ifolor.be

Klachten/geschillenbeslechting

De Commissie van de EU heeft een internetplatform voor het online beslechten van geschillen (‘ODR-platform’) tussen ondernemingen en consumenten ingericht. Het ODR-platform is bereikbaar op https://ec.europa.eu/odr/.

Wij zijn echter niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure en zijn daartoe ook niet verplicht. Als u daarom niet tevreden bent over een van onze aanbiedingen, dan kunt u altijd via service@ifolor.be contact met ons opnemen.

Juridische informatie bij de website van Ifolor GmbH
Dit gebruik van de website met als doel informatie over de door Ifolor GmbH aangeboden producten en diensten richt zich naar de volgende voorwaarden. Met de toegang tot en het gebruik van deze website wordt de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun desbetreffende hoedanigheid geaccepteerd. Als u hiermee niet akkoord gaat, beëindig dan a.u.b. de toegang tot en het gebruik van deze website.

Merken, auteursrechten en industriële-eigendomsrechten

Alle genoemde merken (woord- en beeldmerken) op deze website zijn beschermd. Bij vermelde product- en bedrijfsnamen kan het gaan om geregistreerde warenmerken of merken.

De desbetreffende rechten van Ifolor GmbH en Ifolor AG (hierna samen genoemd “Ifolor”) en, voor zover deze kenbaar zijn gemaakt of herkenbaar zijn, van derden dienen in acht te worden genomen. Door het beschikbaar stellen van deze website en de daarin vervatte inhoud worden aan de websitegebruiker vanuit Ifolor geen rechten, met name geen rechten aan de bedrijfsnaam en aan commerciële beschermingsrechten zoals patenten, gebruiksmodellen of merken, toegekend, noch is Ifolor verplicht om dergelijke rechten te erkennen.

Voor zover niet nadrukkelijk anders overeengekomen, mogen inhoud, merken en overige objecten van de industriële eigendom op deze website zonder schriftelijke toestemming vooraf van Ifolor niet worden gewijzigd, gekopieerd, verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld, noch op andere wijze worden gebruikt. Ongeoorloofd gebruik van deze merken of overige industriële eigendom is nadrukkelijk verboden en is een schending van de auteursrechten, merkrechten en andere industriële-eigendomsrechten.

Het uitsluitende auteursrecht resp. de betreffende gebruiksrechten voor de lay-out en de grafische vormgeving van deze website, evenals voor alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en weergaves liggen bij Ifolor GmbH. Commercieel gebruik van deze informatie, documenten en weergaves is niet toegestaan. De gebruiker mag de inhoud noch het uiterlijk op geen enkele manier wijzigen. De gehele inhoud van deze website staat de gebruiker zonder nadrukkelijke toestemming van Ifolor uitsluitend ter beschikking voor informatiedoeleinden.

Websites van derden/links
Ifolor GmbH sluit hierbij alle eventuele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden uit die via links op deze website te bereiken zijn en distantieert zich nadrukkelijk van de inhoud op websites van derden waarnaar links verwijzen.

Productbeschrijvingen/prestatiekenmerken
De informatie op deze website en de om te downloaden beschikbaar gestelde documenten kunnen algemene beschrijvingen van technische mogelijkheden van afzonderlijke producten bevatten, die in individuele gevallen (bijv. door productwijzigingen) niet altijd overeenkomen met de actuele stand. In individuele gevallen zijn uitsluitend bij het afsluiten van de overeenkomst overeengekomen prestatiekenmerken en onze actuele Algemene Voorwaarden doorslaggevend.

Plichten van de gebruiker/verboden
Op de volgende plichten wordt slechts ter verklaring gewezen. Zij zijn niet doorslaggevend: bij gebruik van onze website mag de gebruiker noch andere personen schade veroorzaken, hun persoonlijkheidsrechten schenden, noch hun industriële-eigendoms- en auteursrechten of overige eigendomsrechten beschadigen. De overdracht van inhoud met virussen, zog. Trojaanse paarden of overige programmeringen die software kunnen beschadigen, zijn verboden, evenals het verspreiden van reclame, ongevraagde e-mails (zogeheten “spam”) of niet van toepassing zijnde waarschuwingen voor virussen, stoornissen e.d. De gebruiker mag met zijn/haar gebruiksgedrag niet in strijd zijn met de goede zeden.