Licentie- en gebruiksvoorwaarden van Ifolor AG voor eindgebruikers van onze bestelsoftware

1. Toepassingsgebied

De volgende licentie- en gebruiksvoorwaarden gelden voor de installatie en het gebruik van de betreffende bestelsoftware (hierna genoemd “software"). Voor alle bestellingen en overige bedrijfsprocessen in samenhang met onze producten en diensten gelden onze Algemene Voorwaarden in de meest actuele versie. Ifolor AG alleen is eigenaar van de software en geeft u een niet-exclusieve licentie voor niet-commercieel gebruik van de software uitsluitend in samenhang met online bestellingen bij ons. Door te klikken op het veld “Ik ga akkoord” en/of de daaropvolgende installatie en het gebruik van de software verklaart u dat u akkoord gaat met deze licentie- en gebruiksvoorwaarden en onze Algemene Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden of deze veronachtzaamt, komt de licentie te vervallen en bent u niet meer gerechtigd gebruik te maken van de software.

2. Licentie- en gebruiksvoorwaarden

 • De software en alle daarmee verband houdende patenten, auteursrechten, merken, handelsnamen, knowhow en ontwikkelingen zijn eigendom van Ifolor AG en beschermd door de geldende wet. Dientengevolge bent u uitsluitend bevoegd de software te gebruiken voor doeleinden die door de deze licentie- en gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk zijn toegestaan. Het is u namelijk niet toegestaan om de software te wijzigen, het ontwikkelingsniveau ervan te verlagen of verhogen, de software te decompileren, uiteen te halen, te verspreiden, te verkopen, te verhuren of aan iemand anders te leasen, of op welke manier dan ook commercieel gebruik van de software te maken.
 • Wij verlenen u een herroepbare, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de software conform deze licentie- en gebruiksvoorwaarden. De licentie geeft u uitsluitend het recht tot het bestellen en overdragen van de digitale afbeeldingen aan ons fotolaboratorium en tot het bewerken van uw afbeeldingengegevens op een computer.
 • De software wordt in haar actuele toestand als vrijblijvende dienst voor uw persoonlijke comfort ter beschikking gesteld. Wij kunnen niet garanderen dat de software voldoet aan uw eisen en verwachtingen en ook niet dat de uitvoering van online bestellingen onder gebruik van de software zonder onderbreking en foutloos is.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, winstverlies, materiële en immateriële schade, of voor indirecte schade, zoals zoek geraakte of vernietigde gegevens, deadlines die niet kunnen worden behaald, eisen van derden, of andere bijzondere onopzettelijke of gevolgschade, die uit de installatie en het gebruik van de software voortvloeien, los daarvan of deze correct zijn gebeurd of niet.
 • U draagt de volledige en enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de onder gebruik van de software overgedragen gegeven. U garandeert dat Ifolor AG of uw medewerkers en gemachtigden niet voor aanspraken op basis van onrechtmatige inhoud van de overgedragen gegevens aansprakelijk zullen worden gesteld en dat u de genoemde personen schadeloos zult stellen voor alle schade die door het niet nakomen van deze verplichting ontstaan.
 • Ifolor AG heeft het recht om deze licentie- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen en u daarvan langs een geschikte weg op de hoogte te stellen. Door voortgezet gebruik van de software verklaart u zich ermee akkoord dat de wijzigingen en aanvullingen voor u bindend zijn zodra u deze heeft ontvangen. Anders komt de licentie te vervallen en heeft u niet meer het recht gebruik te maken van de software.
 • Deze licentie- en gebruiksvoorwaarden vallen onder het Zwitserse recht. 

  Het rechtsgebied is Kreuzlingen, Zwitserland. 
  Kreuzlingen, september 2007